Узгодження часів

Характерна особливість англійської мови полягає в узгодженні часів: час дієслова підрядного речення залежить від часу головного пропозиції. Це правило «узгодження часів» представляє особливу складність, коли присудок головного пропозиції виражено дієсловом в одній з форм минулого часу. У цьому випадку в придаткових пропозиціях не можуть вживатися форми теперішнього і майбутнього часу дієслів, хоча мова йде про дії, які відбуваються в сьогоденні або будуть відбуватися в майбутньому.

Якщо присудок головного пропозиції має форму минулого часу, то присудок придаткового пропозиції зазвичай також має одну з форм минулого часу.

Пряма мова Present Simple Present Continuous Рresent Perfect Раst Simple Раst Perfect Future Simple
Непряма мова Past Simple Past Соntinuous Раst Pеrfect Раst Pеrfect Раst Pеrfect Future Simple in the Раst
Як правило, узгодження часів необхідно для передачі чужих слів. Пропозиції, що передають чужу мову, зазвичай складаються з двох частин – слів того, хто говорить і «чужих» слів, які він передає. Як приклад візьмемо таку пропозицію:
Він мені повідомив (слова того, хто говорить), що сайт ще не був оновлений ( «чужа мова», яку передає автор висловлювання).
He told me (слова того, хто говорить) that the site had not been updated yet ( «чужа мова», яку передає автор висловлювання).

Можливі три основні варіанти:

Дія придаткового пропозиції відбувається одночасно з дією головного пропозиції: в цих випадках дієслово підрядного речення стоїть в Past Simple або в Past Continuous.
наприклад:
I knew he played baseball every day. – Я знав, що він грав у бейсбол кожен день.
I knew he was playing baseball and I did not want to disturb him. – Я знав, що він грав у бейсбол, і не хотів його турбувати.

2.

Дія придаткового пропозиції передує дії головного пропозиції: в подібних випадках в підрядному реченні вживається Past Perfect.
наприклад:
I knew he had not time to read her letter. – Я знав, що у нього не було часу прочитати її лист.
3.

Дія придаткового пропозиції відноситься до майбутнього часу, а дія головного речення – до минулого; при наявності подібної ситуації в підрядному реченні вживається майбутнє в минулому Future in the Past.
наприклад:
I knew she would come to see me after 9 pm. – Я знав, що вона прийде провідати мене після 21:00.
Якщо дієслово головного речення також варто в минулому часі, то модальнідієслова в складі присудка придаткового пропозиції мають наступні форми:
can → could;
will → would;
may → might.
наприклад:
She said she could not promise to come tomorrow. – Вона сказала, що не може пообіцяти прийти завтра.

Якщо ж дієслово головного речення стоїть в теперішньому часі, ніяких змін не відбувається.
I think she is married. – Я думаю, вона заміжня.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Частка PARTICLE