Місця, напрямки, часи

Приводами називаються службові слова, які виражають ставлення іменника, займенника, числівника, герундія до інших слів у реченні.

За своїм значенням прийменники поділяються на:

1. Причини того місця:
in – He lives in Moscow. – Він живе в Москві.
on – My book is on the table. – Моя книга на столі.
behind – Our house is behind the forest. – Наш будинок за лісом.
over – A lamp is over the bookshelf. – Лампа на книжковій полиці (нагорі).
under – A box is under the table. – Коробка під столом.
in front of – There is a garden in front of our school. – За нашою школою є сад.
by – Nick is sitting by the window. – Нік сидить біля вікна.
at – There is a chair at the door. – Поруч з дверима є стілець.
Мал. 1. Причини того місця
2. Причини того напрямки:
to – We shall go to the theatre. – Ми підемо в театр.
into (in + to) – May I come into your room? – Я можу увійти в твою кімнату?
from – I went from Moscow. – Я поїхав з Москви.
out of – Чи не went out of the room. – Він вийшов з кімнати.
through – We shall better go through the forest. – Краще ми підемо через ліс.

...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Герундій THE GERUND