Механізми переробки інформації і психофізіологія людини

Одним з основних механізмів психічної діяльності людини є увага. Механізми забезпечення уваги займають центральне місце при вивченні психофізіологічних механізмів пізнавальних процесів – навчання, сприйняття, пам’яті, мислення, прийняття рішення.

Сьогодні увага визначають як “зосередженість діяльності суб’єкта в даний момент часу на якомусь реальному або ідеальному об’єкті (предметі, подію, образі, міркуванні і так далі)”.

До характеристик уваги відносять його вибірковість, обсяг, стійкість, можливість розподілу і перемикання.

Психологи виділяють три види уваги. Довільне (активне) увага характеризується спрямованістю суб’єкта на свідомо обрану мета. Мимовільне (пасивне) увагу виражається в перемиканні уваги на несподівану зміну фізичних, тимчасових, просторових характеристик, стимулів або поява значимих сигналів.

Третій вид уваги називається постпроізвольное увагою, яке проявляється в процесі освоєння роботи і захопленості виконуваної роботою. Воно не вимагає зусиль волі, оскільки підтримується інтересом до неї.

Мимовільне увагу оперує тільки в теперішньому часі, тоді як довільне слід звертати увагу як в минуле, так і в майбутнє.

Основу мимовільного уваги становить орієнтовний рефлекс (ОР) – складна реакція тварин і людини на новизну стимулу, – відкритий І.П. Павловим і названий рефлексом “що таке?” Він протікає автоматично і не вимагає спеціальних зусиль. Його поява автоматично включає довільне увагу, що й забезпечує подальшу і контрольовану інформаційну обробку стимулу.

Чому ми втомлюємося від постійних спалахів лампочки, торохтіння машин, неприємних звуків їх сигналізацій, гавкоту собак і взагалі всіх дратівливих нас процесів в звичайному житті? Вчені Е.Н. Соколов (1960), а потім Р. Лінн (R. Lynn, 1966) виявили, що в стані фізичного, інтелектуального і емоційного спокою на електроенцефалограмі (ЕЕГ) людини реєструється альфа-ритм. Він має частоту 8-13 Герц, амплітуду до 70 мікровольт. Він є впорядкованим регулярним ритмом. Якщо він домінує, ЕЕГ оцінюється як синхронізована. Так ось ЗР блокує альфа-ритм. При цьому зростає збудливість, реактивність і лабільність у нейронів кори головного мозку. З боку вегетативної нервової системи ЗР супроводжується розширенням зіниць, збільшенням шкірної провідності, зменшенням частоти серцевих скорочень, зміною дихання, появою дихальної аритмії, розширенням судин головного мозку і звуженням судин верхніх кінцівок.

При цьому наголошується поворот голови і рух очей в напрямку нового стимулу і підвищується м’язовий тонус, що забезпечує підвищену готовність до моторних реакцій.

При цьому альфа-ритм змінюється бета-ритмом, що має частоту 14-30 Герц, амплітуду до 30 мікровольт. Він характеризується нерегулярними по частоті низькоамплітудними хвилями. Зміна альфа-ритму бета-ритмом називається десинхронізацією ЕЕГ. Бета-ритм відбиває високий рівень функціональної готовності головного мозку.

Відмінною рисою СР є його згасання, розвивається з повторенням стимулу.
Будь-яка зміна в повторюваному стимулі відновлює ОР.

Якщо процеси мимовільного уваги можна віднести до підсвідомим, і вони можуть оброблятися паралельно, то довільне увагу відноситься до процесів, контрольованих і усвідомленими. Інформація довільного уваги обробляється свідомістю послідовно.

Свідомість не може аналізувати відразу дві події. Довільна увага, пов’язане з інтенсивною розумовою діяльністю, викликає посилення реакції активації.
Стрес робить негативний вплив на організм. При цьому споживання енергетичних ресурсів різко зростає, а увагу дезорганизуется.

В останні роки спостерігається стрімке зростання числа публікацій, в яких повідомляється про наявність у складі реакції ЕЕГ активації посилення гамма-коливань (30-170 Герц і більш, амплітуда близько 2 мікровольт). Їх пов’язують з контрольованими когнітивними процесами, зокрема з довільною увагою.

У людини коливання 40 Герц спостерігалися в зв’язку зі станом спрямованого уваги (в корі і в таламусі). На частоті гамма-коливань виявлено явище синхронізації викликаних відповідей у нейронів кори. Сенсорне вплив викликає синхронізацію. Коливання 40 Герц з’являються у нейронів синхронно (з нульовим зсувом по фазі).

Механізм генерації ритмів мозку пов’язують з роботою пейсмекерних систем-рітмоводітеля.

Розрізняють два типи пейсмекерних нейронів: з плаваючою і постійною частотою. Нейрони першого типу змінюють частоту своїх коливань в залежності від рівня їх деполяризації. Чим більше деполяризация, тим вище частота. Другий тип пейсмекеров характеризується фіксованою частотою ритму. Це – нейрони з резонансною частотою, яка визначається їх фізичною природою.

Синхронізація нейронної активності на частоті гамма-коливань відображає особливу форму реакції активації, яка часто спостерігається під час довільної уваги. Ця активація спрямована на сенсорну і моторну угруповання, тобто на інтеграцію нейронів в функціональні системи, ефективно забезпечують як процес сприйняття, так і виконання певного сенсомоторного акта.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Серцево-судинна система