Алгебра

Реферати, конспекти лекцій з алгебри

Що таке числове вираження алгебри?

0 коментарів
Числове вираження - це будь-який запис, складена з чисел і знаків арифметичних дій і записана за відомими правилами, внаслідок чого має певний сенс. Наприклад, числовими виразами є такі записи: 4...

Математичне моделювання та його етапи

0 коментарів
Математична модель дозволяє узагальнювати реальні ситуації. Наприклад, якщо необхідно визначити суму балів випускників з трьох предметів, то можна скласти такий вислів: a + b + c, де a, b і...

Що являє собою математична мова?

0 коментарів
У математичній мові можна виділити як би дві складові. Перша - це саме мова математики: математичні терміни, поняття (наприклад, слова «рівняння», «рівність», «теорема», «графік функції», «дріб» і т. Д.). Друга...

Як вирішувати лінійне рівняння з однією змінною?

0 коментарів
Лінійне рівняння з однією змінною має загальний вигляд ax + b = 0. Тут x - це змінна, a і b - коефіцієнти. По-іншому a називають «коефіцієнт при невідомої», b...

Види числових проміжків

0 коментарів
На координатної прямої виділяють такі типи числових проміжків: Відкритий промінь Луч Інтервал Напівінтервал Відрізок Уявімо, що на координатної прямий знаходиться точка A. Всі точки, що лежать від неї ліворуч, належатимуть...

Як визначити координати точки на площині або точку за координатами?

0 коментарів
Якщо на координатної площині задана якась точка A і потрібно визначити її координати, то це робиться таким чином. Через точку A проводяться дві прямі: одна паралельна осі y, інша -...

Перетворити лінійне рівняння до лінійної функції

0 коментарів
Побудувати графік лінійного рівняння ax + by + c = 0 можна простіше, якщо попередньо висловити y через x. У загальному вигляді це виглядає так: by = -ax - c...

Що таке кутовий коефіцієнт лінійної функції?

0 коментарів
Лінійна функція y = kx + m, коли m = 0 приймає вид y = kx. У такому випадку можна помітити, що: Якщо x = 0, то і y =...

Знайти точку перетину графіків лінійних функцій

0 коментарів
Якщо дано дві лінійні функції виду y = kx + m, то їх графіки (прямі) можуть взагалі не перетинатися, якщо паралельні один одному. У всіх інших випадках вони будуть перетинатися...