Алгебра

Реферати, конспекти лекцій з алгебри

Значення від'ємного ступеня

0 коментарів
Зведення числа в позитивну цілу ступінь означає, що дане число множиться саме на себе стільки разів, яке значення показника ступеня. Наприклад: 43 = 4 × 4 × 4 Що в...

Раціональні числа - це періодичні дроби

0 коментарів
Як відомо, безліч раціональних чисел (Q) включає в себе безлічі цілих чисел (Z), яке в свою чергу включає безліч натуральних чисел (N). Окрім цілих чисел в раціональні числа входять дробу....

Що значить ірраціональне число?

0 коментарів
Всі раціональні числа можна представити у вигляді звичайного дробу. Це стосується і цілих чисел (наприклад, 12, -6, 0), і кінцевих десяткових дробів (наприклад, 0,5; -3,8921), і нескінченних періодичних десяткових дробів...

Як порівнювати дійсні числа

0 коментарів
Дійсні числа (R) включають в себе всі раціональні та ірраціональні числа. По-іншому, дійсні числа називаються числами. При порівнянні дійсних чисел можна керуватися таким правилом: Якщо різницю чисел a і b,...

Як побудувати графік функції

0 коментарів
Шматкові функції - це функції, задані різними формулами на різних числових проміжках. Приклад кусочной функції Такий запис означає, що значення функції обчислюється за формулою √x, коли x більше або дорівнює...

Функція опукла вниз або вгору

0 коментарів
Якщо взяти дві такі функції як 1) y = √x і 2) y = x2 при x ≥ 0, то опис їх властивостей співпаде, незважаючи на те, що їх графіки...

Графічно вирішити рівняння з коренем

0 коментарів
Припустимо дано таке рівняння: √x - 0.5x = 0 Потрібно вирішити його графічним способом. Графічний метод розв'язання рівнянь полягає в прирівнювання двох виразів (частин рівняння), малювання графіків цих виразів-функцій на...

Знайти модуль з коренем

0 коментарів
Як відомо, модуль числа - це його абсолютне значення, без урахування знака. Модуль завжди ненегативний. Це означає, що він може бути дорівнює або позитивному числу, або нулю. Таким чином, якщо...

Як залежить парабола від коефіцієнта

0 коментарів
Графіком функції y = x2 є парабола. Ця функція є функцією виду y = kx2, в якій k = 1. Однак якими будуть графіки функцій такого виду при інших значеннях...

Зрушення графіків функцій

0 коментарів
Нам відомі такі функції та їх графіки як y = kx (пряма), y = kx2 (парабола), y = k√x («половинка» параболи), y = k / x (гіпербола). Зміна значення k...