Алгебра

Реферати, конспекти лекцій з алгебри

Властивості ступенів з однаковими показниками

0 коментарів
Як розмножаться (або діляться) два ступені, у яких різні підстави, але однакові показники, то їх підстави можна перемножити (або поділити), а показник ступеня у результату залишити таким же як у...

Чому число в ступені 0 дорівнює 1?

0 коментарів
Існує правило, що будь-яке число, крім нуля, зведена в нульову ступінь, буде дорівнює одиниці: 20 = 1; 1.50 = 1; 100000 = 1 Однак чому це так? Коли число зводиться...

Що таке стандартний вид одночлена?

0 коментарів
Одночлен - це вираз, що складається з твору чисел і букв (змінних), при цьому змінні можуть бути ступенями з натуральними показниками. Зверніть увагу, що одночлен містить тільки одну арифметичну операцію...

Що таке подібні одночлени?

0 коментарів
Якщо одночлени складаються з однакових змінних в однакових ступенях, то вони є подібними. Коефіцієнти одночленів при цьому можуть розрізнятися. Приклади подібних одночленів: 3a2 і -4a2; 31 і 45; a2bx4 і...

Для чого букви в алгебрі?

0 коментарів
На відміну від арифметики в алгебрі замість чисел у виразах часто використовують літери. Зазвичай це латинські (або англійські) рядкові (тобто маленькі) літери. Сенс використання букв замість конкретних чисел в основному...

Властивості параболи

0 коментарів
Графіком функції y = x2 і ряду інших є парабола. Чому графік функції y = x2 має такий вигляд? Так як аргумент функції зводиться в квадрат, то значенням функції не...

Як графічно вирішити рівняння?

0 коментарів
Іноді рівняння вирішують графічним способом. Для цього треба перетворити рівняння так (якщо воно вже не представлено в перетвореному вигляді), щоб ліворуч і праворуч від знака рівності стояли вирази, для яких...

Спільний знаменник для алгебраїчних дробів

0 коментарів
При додаванні і відніманні алгебраїчний дробів з різними знаменниками спочатку дроби призводять до спільного знаменника. Це означає, знаходять такий один знаменник, який ділиться на вихідний знаменник кожного алгебраїчної дробу, що...

Методи доказу тотожності

0 коментарів
Доказ тотожності являє собою встановлення факту рівності його лівої і правої частин (при допустимих значеннях змінних). Існують декілька методів доказу тотожності: Перетворять ліву частину так, щоб отримати праву. Або, навпаки,...

Приклад рішення раціонального рівняння

0 коментарів
Рівняння f (x) = 0 називають раціональним, якщо f (x) є раціональним виразом. При вирішенні раціональних рівнянь, що містять дроби і многочлени, потрібно вміти їх правильно перетворювати. Привівши раціональне дробове...