Алгебра

Реферати, конспекти лекцій з алгебри

Таблиця множення на 4

0 коментарів
Таблиця множення на 4 (чотири) чисел до 30 (тридцяти) включає однозначні і двозначні результати повністю і частина тризначних результатів. Складена таблиця множення на 4 для полегшення визначення ознак подільності чисел на...

Ознака подільності чисел

0 коментарів
Для зручності користування, ознаки подільності чисел на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 представлені в таблиці. Крім цих ознак подільності чисел, існують ознаки подільності і на...

Плюс і мінус

0 коментарів
Плюс і мінус - це ознаки позитивних і негативних чисел в математиці. Який результат виходить при множенні і діленні позитивних і негативних чисел? Ця проста таблиця наочно показує результати множення...

Натуральні числа

0 коментарів

Натуральними числами називаються числа, які з'явилися в результаті рахунку. Числа один, два, три, чотири і так далі, є натуральними. Від'ємні і дробові числа не належать до натуральних чисел. Нуль, частіше...

Порядок виконання математичних дій

0 коментарів
В математиці встановлено певний порядок виконання математичних дій при будь-якому записі дій над числами. Для основних арифметичних дій встановлено наступний порядок: спочатку виконується зведення числа в ступінь, потім виконується множення...

Що таке симетричні многочлени?

0 коментарів
Якщо говорити про симетричні многочлени від двох змінних, то можна сказати наступне. Якщо в многочлені поміняти місцями змінні, то вийде тотожне многочлену вираз. Наприклад, многочлени a + b і b +...

Що таке множина

0 коментарів
  Сукупність предметів, понять, яких-небудь об'єктів, об'єднаних чимось спільним, в математиці називають словом безліч. Приклади множин: учні класу, всі люди на Землі, безліч натуральних чисел, безліч точок, що лежать в...

Що таке підмножина?

0 коментарів

У багатьох множинах можна виділити більш дрібні групи елементів, об'єднані своєю спільною властивістю. Наприклад, у безлічі натуральних чисел можна виділити підмножина парних чисел, а також підмножину непарних чисел, або підмножину...

Що таке перетин, об'єднання і різниця множин?

0 коментарів
Перетином двох множин, називається третя множина, сформована з елементів, які входять в обидва перших множини. Наприклад, якщо в одну безліч входять числа від 1 до 10, а по друге - від...

Декартів добуток множин

0 коментарів
Якщо кожному елементу з множини A зіставлений у відповідність певний елемент з безлічі B, то виникає безліч, складене з пар елементів множин A і B, - декартовій твір множин. Записують...