Алгебра

Реферати, конспекти лекцій з алгебри

Види числових проміжків

0 коментарів
На координатної прямої виділяють такі типи числових проміжків: Відкритий промінь Луч Інтервал Напівінтервал Відрізок Уявімо, що на координатної прямий знаходиться точка A. Всі точки, що лежать від неї ліворуч, належатимуть...

Як визначити координати точки на площині або точку за координатами?

0 коментарів
Якщо на координатної площині задана якась точка A і потрібно визначити її координати, то це робиться таким чином. Через точку A проводяться дві прямі: одна паралельна осі y, інша -...

Перетворити лінійне рівняння до лінійної функції

0 коментарів
Побудувати графік лінійного рівняння ax + by + c = 0 можна простіше, якщо попередньо висловити y через x. У загальному вигляді це виглядає так: by = -ax - c...

Що таке кутовий коефіцієнт лінійної функції?

0 коментарів
Лінійна функція y = kx + m, коли m = 0 приймає вид y = kx. У такому випадку можна помітити, що: Якщо x = 0, то і y =...

Знайти точку перетину графіків лінійних функцій

0 коментарів
Якщо дано дві лінійні функції виду y = kx + m, то їх графіки (прямі) можуть взагалі не перетинатися, якщо паралельні один одному. У всіх інших випадках вони будуть перетинатися...

Метод підстановки при вирішенні системи лінійних рівнянь

0 коментарів
При вирішенні системи лінійних рівнянь з двома змінними можна використовувати графічний метод. Однак алгебраїчний є більш надійним. Одним з алгебраїчних методів є метод підстановки. Суть методу підстановки полягає в наступному....

Вирішити систему рівнянь методом алгебраїчного додавання

0 коментарів
Суть даного методу полягає в тому, щоб скласти один з одним ліві частини рівнянь системи, прирівнявши до них суму правих частин тих же рівнянь. Додавання може бути замінене відніманням. Основна...

Рішення задач за допомогою системи лінійних рівнянь

0 коментарів
Ряд завдань можна вирішити, склавши систему двох лінійних рівнянь з двома змінними. Приклад завдання. У відділі працюють програмісти та дизайнери. Вчора на роботу не прийшли 4 програміста, і 1 дизайнер....

Визначення ступеня з натуральним показником

0 коментарів
Запис виду an називається ступенем. Якщо n може бути тільки натуральним числом (1, 2, 3, 4 ...), то запис an називається ступенем з натуральним показником. Далі ми будемо просто говорити...