Алгебра

Реферати, конспекти лекцій з алгебри

Комплексні числа

0 коментарів
В математиці існую різні безлічі чисел: натуральні, які позначаються N; цілі - Z; раціональні - Q; ірраціональні - J; і, звичайно ж, безліч R - безліч дійсних чисел, яке охоплює...

Інтеграли

0 коментарів
Історія виникнення інтеграла говорить про двох причинах його появи: необхідність знаходити первісну функцію по її похідної і необхідність обчислювати обсяги та площі складних фігур. Всім відомий символ інтеграла введемо відомим...

Золотий перетин

0 коментарів
Людство з давніх часів цікавило питання про те, яку роль відіграє така наука як математика в мистецтві та естетиці. На перший погляд може здатися, що ці дисципліни дуже далекі один...

Прямокутний кут

0 коментарів
Прямокутний кут - це, швидше за все, неправильна назва прямого кута, хоча може бути і помилковим назвою геометричної фігури. Якщо мається на увазі геометричний кут, тоді дійсно правильно потрібно говорити...

Аксіоми

0 коментарів
Аксіомою називається математичне твердження, правильність або хибність якого приймається без доведення. У математиці існує багато різних аксіом. У різних підручниках можуть бути різні набори аксіом в різних формулюваннях. З метою...

Чому не можна ділити на нуль?

0 коментарів
Чому не можна ділити на нуль? Це, напевно, найцікавіше запитання, на який так ні хто і не дав чіткої відповіді. Спроби маніпуляцій з цифрами здаються логічними, але для блондинок явище...

Формули скороченого множення

0 коментарів

Формули скороченого множення застосовуються в математиці, а точніше в алгебрі, для швидкого отримання результату деяких алгебраїчних виразів.

Виходять формули скороченого множення з алгебри правил множення многочленів. Застосування формул скороченого множення...

Таблиця квадратів натуральних чисел

0 коментарів
Таблиця квадратів натуральних чисел від 1 до 100.

Квадрат числа визначення: квадратом числа називається результат множення числа на точно таке ж число. Кажуть, що для того, щоб звести число в...

Прості числа

0 коментарів
Простими числами називаються натуральні числа, які діляться тільки на одиницю і самі на себе. Якщо число має і інші подільники, тоді воно називається складовим числом. Число одиниця розглядається особливо, воно...

Таблиця множення на 20

0 коментарів
Таблиця множення до 20 квадратна інакше називається таблиця Піфагора. Таблиця множення до 10 представлена на сторінці "Таблиці додавання, віднімання, множення, ділення". Для знаходження результатів множення двох чисел потрібно одне число...