Алгебра

Реферати, конспекти лекцій з алгебри

Натуральні числа

0 коментарів

Натуральними числами називаються числа, які з'явилися в результаті рахунку. Числа один, два, три, чотири і так далі, є натуральними. Від'ємні і дробові числа не належать до натуральних чисел. Нуль, частіше...

Порядок виконання математичних дій

0 коментарів
В математиці встановлено певний порядок виконання математичних дій при будь-якому записі дій над числами. Для основних арифметичних дій встановлено наступний порядок: спочатку виконується зведення числа в ступінь, потім виконується множення...

Що таке симетричні многочлени?

0 коментарів
Якщо говорити про симетричні многочлени від двох змінних, то можна сказати наступне. Якщо в многочлені поміняти місцями змінні, то вийде тотожне многочлену вираз. Наприклад, многочлени a + b і b +...

Що таке множина

0 коментарів
  Сукупність предметів, понять, яких-небудь об'єктів, об'єднаних чимось спільним, в математиці називають словом безліч. Приклади множин: учні класу, всі люди на Землі, безліч натуральних чисел, безліч точок, що лежать в...

Що таке підмножина?

0 коментарів
У багатьох множинах можна виділити більш дрібні групи елементів, об'єднані своїм спільним властивістю. Наприклад, у безлічі натуральних чисел можна виділити підмножина парних чисел, а також підмножина непарних чисел, або підмножина...

Що таке перетин, об'єднання і різниця множин?

0 коментарів
Перетином двох множин, називається третя множина, сформована з елементів, які входять в обидва перших множини. Наприклад, якщо в одну безліч входять числа від 1 до 10, а по друге - від...

Декартів добуток множин

0 коментарів
Якщо кожному елементу з множини A зіставлений у відповідність певний елемент з безлічі B, то виникає безліч, складене з пар елементів множин A і B, - декартовій твір множин. Записують...

Що таке відношення порядку?

0 коментарів
Бувають множини, в яких існує той чи інший порядок проходження елементів. Наприклад, безліч натуральних чисел може бути впорядковано за зростанням. Це означає, що менший елемент стоїть перед великим (a <b)....

Що таке еквівалентні множини?

0 коментарів
Якщо безлічі кінцеві, то порівняти їх за кількістю елементів просто, достатньо порахувати елементи в кожному безлічі і порівняти отримані значення. Однак якщо безлічі навіть кінцеві, але в них занадто багато...

Властивості натуральних чисел

0 коментарів
В кінці XIX століття італійським математиком Д. Пеано були сформульовані властивості проходження натуральних чисел: 1 - це перше натуральне число, перед ним немає інших натуральних чисел. Тобто одиниця не слід...