Алгебра

Реферати, конспекти лекцій з алгебри

Переклад періодичних дробів у звичайні

0 коментарів
Нехай x - це шукана звичайна дріб для періодичного десяткового дробу 0, (83), т. Е. x = 0, (83) або x = 0,83 (83) Довжина періоду дробу дорівнює двом. Помножимо...

Рівняння прямої, що проходить через задані точки

0 коментарів
Якщо дані конкретні точки, наприклад, A (4; 10) і B (1; 2), то рівняння можна знайти, вирішуючи систему рівнянь. Якщо A і B мають різні перші координати (абсциси), то пряма,...

Визначення числових множин

0 коментарів
Дійсні числа (або речові числа) - це саме «широке» безліч чисел в математиці. Всі інші числові безлічі є його підмножинами. Дійсні числа позначаються літерою R. Виділяють наступні числові безлічі: R...

Що таке замкнута безліч?

0 коментарів
Поняття «замкнутий безліч» і «незамкнуте безліч» зазвичай використовують відносно множин чисел і операцій над ними. Якщо над двома елементами одного безлічі виконується яка-небудь арифметична операція, і отриманий результат також належить...

Що таке обмежені безлічі?

0 коментарів
У кінцевих множинах завжди є найбільший і найменший елемент. У нескінченних множинах таке теж може бути, однак в нескінченних множинах може і не бути найбільшого і найменшого елемента або якогось...

Що таке рахункові безлічі?

0 коментарів
Рахунковими є нескінченні множини, які еквівалентні безлічі натуральних чисел. Еквівалентність означає рівну потужність множин, що можна порівняти з однаковою кількістю елементів, проте в нескінченних множинах кількість елементів нескінченно. Якщо безліч...

Що таке числове вираження алгебри?

0 коментарів
Числове вираження - це будь-який запис, складена з чисел і знаків арифметичних дій і записана за відомими правилами, внаслідок чого має певний сенс. Наприклад, числовими виразами є такі записи: 4...

Математичне моделювання та його етапи

0 коментарів
Математична модель дозволяє узагальнювати реальні ситуації. Наприклад, якщо необхідно визначити суму балів випускників з трьох предметів, то можна скласти такий вислів: a + b + c, де a, b і...

Що являє собою математична мова?

0 коментарів
У математичній мові можна виділити як би дві складові. Перша - це саме мова математики: математичні терміни, поняття (наприклад, слова «рівняння», «рівність», «теорема», «графік функції», «дріб» і т. Д.). Друга...

Як вирішувати лінійне рівняння з однією змінною?

0 коментарів
Лінійне рівняння з однією змінною має загальний вигляд ax + b = 0. Тут x - це змінна, a і b - коефіцієнти. По-іншому a називають «коефіцієнт при невідомої», b...