Алгебра

Реферати, конспекти лекцій з алгебри

Визначення числових множин

0 коментарів
Дійсні числа (або речові числа) - це саме «широке» безліч чисел в математиці. Всі інші числові безлічі є його підмножинами. Дійсні числа позначаються літерою R. Виділяють наступні числові безлічі: R...

Що таке замкнута безліч?

0 коментарів
Поняття «замкнутий безліч» і «незамкнуте безліч» зазвичай використовують відносно множин чисел і операцій над ними. Якщо над двома елементами одного безлічі виконується яка-небудь арифметична операція, і отриманий результат також належить...

Що таке обмежені безлічі?

0 коментарів
У кінцевих множинах завжди є найбільший і найменший елемент. У нескінченних множинах таке теж може бути, однак в нескінченних множинах може і не бути найбільшого і найменшого елемента або якогось...

Що таке рахункові безлічі?

0 коментарів
Рахунковими є нескінченні множини, які еквівалентні безлічі натуральних чисел. Еквівалентність означає рівну потужність множин, що можна порівняти з однаковою кількістю елементів, проте в нескінченних множинах кількість елементів нескінченно. Якщо безліч...

Що таке числове вираження алгебри?

0 коментарів
Числове вираження - це будь-який запис, складена з чисел і знаків арифметичних дій і записана за відомими правилами, внаслідок чого має певний сенс. Наприклад, числовими виразами є такі записи: 4...

Математичне моделювання та його етапи

0 коментарів
Математична модель дозволяє узагальнювати реальні ситуації. Наприклад, якщо необхідно визначити суму балів випускників з трьох предметів, то можна скласти такий вислів: a + b + c, де a, b і...

Що являє собою математична мова?

0 коментарів
У математичній мові можна виділити як би дві складові. Перша - це саме мова математики: математичні терміни, поняття (наприклад, слова «рівняння», «рівність», «теорема», «графік функції», «дріб» і т. Д.). Друга...

Як вирішувати лінійне рівняння з однією змінною?

0 коментарів
Лінійне рівняння з однією змінною має загальний вигляд ax + b = 0. Тут x - це змінна, a і b - коефіцієнти. По-іншому a називають «коефіцієнт при невідомої», b...

Види числових проміжків

0 коментарів
На координатної прямої виділяють такі типи числових проміжків: Відкритий промінь Луч Інтервал Напівінтервал Відрізок Уявімо, що на координатної прямий знаходиться точка A. Всі точки, що лежать від неї ліворуч, належатимуть...

Як визначити координати точки на площині або точку за координатами?

0 коментарів
Якщо на координатної площині задана якась точка A і потрібно визначити її координати, то це робиться таким чином. Через точку A проводяться дві прямі: одна паралельна осі y, інша -...