Алгебра

Реферати, конспекти лекцій з алгебри

Похідна та показова функція

0 коментарів
Графік показовою функції являє собою криву плавну лінію без зламів,до якої в кожній точці,через яку вона проходить,можна провести дотичну.Логічно припустити,що якщо можна провести дотичну,значить функція буде диференційована в кожній точці...

Поняття про обернену функцію

0 коментарів
Ми вже стикалися з завданням,коли за заданою функції f і заданому значенню її аргументу необхідно було обчислити значення функції в цій точці.Але іноді доводиться стикатися із зворотного завданням: знайти за...

Логарифмічна функція

0 коментарів
Функцію виду y=loga (x),де a будь-яке позитивне число не рівне одиниці,називають логарифмічною функцією з основою а.Тут і далі для позначення логарифма ми будемо використовувати наступну нотацію: loga (b)-даний запис буде...

Логарифми та їх властивості

0 коментарів
Розглянемо рівняння ax=b,при a > 0 і a не дорівнює одиниці.Це рівняння не має рішень при b меншому або рівним нулю.І має єдине рішення при b > 0.Дане рішення називають...

Рішення показових рівнянь і нерівностей

0 коментарів
аx=b-найпростіше показове рівняння. У ньому a більше нуля і а не дорівнює одиниці. Рішення показових рівнянь З властивостей показовою функції знаємо,що її область значень обмежена позитивними речовими числами.Тоді якщо b=0,рівняння...

Показова функція

0 коментарів
Функція виду y=ax,де a більше нуля і а не дорівнює одиниці називається показовою функцією.Основні властивості показовою функції: 1.Областю визначення показовою функції буде безліч дійсних чисел. 2.Область значень показовою функції буде...

Ступінь з раціональним показником

0 коментарів
Вираз an (ступінь з цілим показником) буде визначено у всіх випадках,за винятком випадку,коли a=0 і при цьому n менше або дорівнює нулю. властивості ступенів Основні властивості ступенів з цілим показником:...

Ірраціональні рівняння

0 коментарів
Рівняння,в яких під знаком кореня буде міститися мінлива,називаються в математиці ірраціональними.Прикладом ірраціонального рівняння може служити наступне рівняння: 3?x-5=0. Для наочності викладу розглянемо наступний приклад: розв'язати рівняння?(x ^ 2-5)=2.Спочатку необхідно позбутися...

Застосування інтеграла

0 коментарів

Поняття інтеграла широко застосовується в житті. Інтеграли застосовуються в різних галузях науки і техніки. Основними завданнями, обчислюваними за допомогою інтегралів є задачі на:

Знаходження об'єму тіла; Знаходження центру мас тіла....

Основна властивість первісної

0 коментарів
Основна властивість первісної
Головне завдання інтегрування полягає в тому,щоб за заданою деякої функції знайти всі її первісні. Ознака сталості функції Якщо на деякому проміжку буде виконуватися рівність F ' (x)=0,то тоді функція F...