Алгебра

Реферати, конспекти лекцій з алгебри

Таблиця множення на 20

0 коментарів
Таблиця множення до 20 квадратна інакше називається таблиця Піфагора. Таблиця множення до 10 представлена на сторінці "Таблиці додавання, віднімання, множення, ділення". Для знаходження результатів множення двох чисел потрібно одне число...

Таблиця множення на 4

0 коментарів
Таблиця множення на 4 (чотири) чисел до 30 (тридцяти) включає однозначні і двозначні результати повністю і частина тризначних результатів. Складена таблиця множення на 4 для полегшення визначення ознак подільності чисел на...

Ознака подільності чисел

0 коментарів
Для зручності користування, ознаки подільності чисел на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 представлені в таблиці. Крім цих ознак подільності чисел, існують ознаки подільності і на...

Плюс і мінус

0 коментарів
Плюс і мінус - це ознаки позитивних і негативних чисел в математиці. Який результат виходить при множенні і діленні позитивних і негативних чисел? Ця проста таблиця наочно показує результати множення...

Натуральні числа

0 коментарів
Натуральними числами називаються числа, які з'явилися в результаті рахунку. Числа один, два, три, чотири і так далі, є натуральними. Негативні і дробові числа не належать до натуральних числах. Нуль, частіше...

Порядок виконання математичних дій

0 коментарів
В математиці встановлено певний порядок виконання математичних дій при будь-якому записі дій над числами. Для основних арифметичних дій встановлено наступний порядок: спочатку виконується зведення числа в ступінь, потім виконується множення...

Що таке симетричні многочлени?

0 коментарів
Якщо говорити про симетричні многочлени від двох змінних, то можна сказати наступне. Якщо в многочлені поміняти місцями змінні, то вийде тотожне многочлену вираз. Наприклад, многочлени a + b і b +...

Що таке множина

0 коментарів
  Сукупність предметів, понять, яких-небудь об'єктів, об'єднаних чимось спільним, в математиці називають словом безліч. Приклади множин: учні класу, всі люди на Землі, безліч натуральних чисел, безліч точок, що лежать в...

Що таке підмножина?

0 коментарів
У багатьох множинах можна виділити більш дрібні групи елементів, об'єднані своїм спільним властивістю. Наприклад, у безлічі натуральних чисел можна виділити підмножина парних чисел, а також підмножина непарних чисел, або підмножина...

Що таке перетин, об'єднання і різниця множин?

0 коментарів
Перетином двох множин, називається третя множина, сформована з елементів, які входять в обидва перших множини. Наприклад, якщо в одну безліч входять числа від 1 до 10, а по друге - від...