Алгебра

Реферати, конспекти лекцій з алгебри

Парні і непарні функції

0 коментарів
Залежність змінної y від змінно x, при якій кожному значенню х відповідає єдине значення y називається функцією. Для позначення використовують запис y=f (x). У кожної функції існує ряд основних властивостей,...

Сума нескінченної геометричної прогресії при |q|<1

0 коментарів
Геометрична прогресія-це числова послідовність, перший член якої відмінний від нуля, а кожен наступний член, дорівнює попередньому члену, помноженому на одне і те ж не рівне нулю число. Поняття геометричній прогресії...

Формула суми і перших членів ДП

0 коментарів
Геометрична прогресія-це числова послідовність, перший член якої відмінний від нуля, а кожен наступний член дорівнює попередньому члену, помноженому на одне і те ж не рівне нулю число. Геометрична прогресія позначається...

Геометрична прогресія та її формула

0 коментарів
Геометрична прогресія-це числова послідовність, перший член якої відмінний від нуля, а кожен наступний член дорівнює попередньому члену, помноженому на одне і те ж не рівне нулю число. Геометрична прогресія позначається...

Поняття послідовності

0 коментарів
Якщо функція визначена на множині натуральних чисел N, то така функція називається нескінченною числовою послідовністю. Зазвичай числові послідовність позначають як (Xn), де n належить безлічі натуральних чисел N. Числова послідовність...

Графічний спосіб розв'язання систем рівнянь

0 коментарів
Розглянемо наступні рівняння: 1. 2*x + 3*y=15; 2. x2 + y2=4; 3. x*y=-1; 4. 5*x3 + y2=8. Кожне з представлених вище рівнянь є рівнянням з двома змінними. Безліч точок координатної...

Рівняння, що наводяться до квадратних

0 коментарів
Є кілька класів рівнянь, які вирішуються приведенням їх до квадратних рівнянь. Одним з таких рівнянь є біквадратні рівняння. Біквадратні рівняння Біквадратні рівняння-це рівняння виду a*x ^ 4 + b*x ^...

Ціле рівняння та його корні

0 коментарів
Цілими рівняннями називаються рівняння, у яких права і ліва частини є цілими виразами. Наприклад, наступні рівняння будуть цілими: 1. 2*(x2 + 1)*(x-1)=6*x-(x + 7); 2. (X4-1) / 4-(x2 + 1)...

Рішення нерівностей другого степеня з однією змінною

0 коментарів
Розглянемо невелику задачу. Є деякий прямокутник. Його сторони рівні 2см і 3 см. Кожну сторону прямокутника збільшили на однакову кількість сантиметрів. Після цього площа прямокутника стала більше на 12 см2....

Графік квадратичної функції

0 коментарів
Досліджуємо розташування графіка квадратичної функції, залежно від форми та виду квадратного тричлена. Першим критерієм, що впливає на загальний вигляд графіка квадратичної функції, є знак при старшому коефіцієнті. Якщо при старшому...