Алгебра

Реферати, конспекти лекцій з алгебри

Застосування інтеграла

0 коментарів
Застосування інтеграла
Поняття інтеграла широко застосовне в життя.Інтеграли застосовується в різних галузях науки і техніки.Основними завданнями,обчислюваними за допомогою інтегралів є задачі на: 1.Знаходження об'єму тіла 2.Знаходження центру мас тіла. Розглянемо кожну з...

Основна властивість первісної

0 коментарів
Основна властивість первісної
Головне завдання інтегрування полягає в тому,щоб за заданою деякої функції знайти всі її первісні. Ознака сталості функції Якщо на деякому проміжку буде виконуватися рівність F ' (x)=0,то тоді функція F...