Алгебра

Реферати, конспекти лекцій з алгебри

Приклади застосування похідної до дослідження функції

0 коментарів
При дослідженні функції дуже часто доводиться застосовувати похідні. Однією з основних завдань при дослідженні функції є визначення проміжків зростання та спадання функції. Це дослідження дуже легко можна провести за допомогою...

Критичні точки функції

0 коментарів

Графік функції y=x3 - 3*x2. Розглянемо деякий інтервал, що містить точку х = 0, наприклад від -1 до 1. Такий інтервал ще називають околицею точки х = 0.

В цих межах...

Дотична до графіка функції

0 коментарів

 Зображена деяка функція y=f (x), яка диференційована в точці a. Відзначена точка М з координатами (а; f (a)). Через довільну точку Р (a + fx; f (a + fx)) графіка...

Застосування безперервності

0 коментарів
Функція називається безперервної в точці х0, якщо f (x) прагне до f (x0) при прагненні x до x0. При цьому f (x)-A=f (x)-f (x0)=?f. Якщо функція f неперервна в кожній...

Безперервність функції і граничний перехід

0 коментарів
Деяка функція f буде прагне числу А при х прагне до точці х0 тоді, коли різниця f (x)-A буде як завгодно мала. Іншими словами, вираз | f (x)-A | стає...

Поняття про похідної

0 коментарів
Розглянемо таку задачу: нехай деяка точка рухається по прямій безперервно і плавно. У деякий момент часу t координата точки х дорівнює х (t). Для визначеності можемо вважати, що мова йде...

Поняття похідної

0 коментарів
Розглянемо таку задачу: нехай деяка точка рухається по прямій безперервно і плавно. У деякий момент часу t координата точки х дорівнює х (t). Для визначеності можемо вважати, що мова йде...

Приріст функції

0 коментарів
Не завжди в житті нас цікавлять точні значення яких величин. Іноді цікаво дізнатися зміна цієї величини, наприклад, середня швидкість автобуса, відношення величини переміщення до проміжку часу і т. д. Для...

Тригонометричні рівняння

0 коментарів
Рішення тригонометричних рівнянь і систем тригонометричних рівнянь грунтується на рішенні найпростіших тригонометричних рівнянь. Нагадаємо основні формули для вирішення найпростіших тригонометричних рівнянь. Рішення рівнянь виду sin (x)=a. При | a |...

Рішення найпростіших тригонометричних нерівностей

0 коментарів
Нерівності, що містять тригонометричні функції, при вирішенні зводяться до найпростіших неравенствам виду cos (t) > a, sint (t)=a і подібним. І вже найпростіші нерівності вирішуються. Розглянемо на різних прикладах способи...