Алгебра

Реферати, конспекти лекцій з алгебри

Множення і ділення дробів

0 коментарів
Перед тим, як почати вивчати тему множення дробів нагадаємо, що дріб-це відношення чисельника до його знаменника. Розберемо також особливості ділення та множення складних і великих дробів і скорочення дробів. У...

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

0 коментарів
Вираз виду a / b називається алгебраїчної дробом. Тут а є чисельником цього дробу, а b її знаменником. Наведемо ще кілька прикладів алгебраїчних дробів: (A + b) / (a-b); (X*(a...

Основна властивість дробу

0 коментарів
Вираз виду a / b називається алгебраїчної дробом. Тут а є чисельником цього дробу, а b її знаменником. Варто навести ще кілька прикладів алгебраїчних дробів: (A + b) / (ab);...

Види раціональних виразів

0 коментарів
Цілий вираз-це математичний вираз, складене з чисел і буквених змінних за допомогою дій додавання, віднімання та множення. Також до цілим відносяться висловлювання, які мають у своєму складі поділ на яке...

Формули подвійного кута

0 коментарів
Формули додавання дозволяють виразити sin (2*a), cos (2*a) і tg (a) через тригонометричні функції кута a. 1. cos (a + b)=cos (a)*cos (b)-sin (a)*sin (b). 2. sin (a + b)=sin...

Формули додавання

0 коментарів
Формули додавання служать для того, щоб виразити через синуси і косинуси кутів а і b, значення функцій cos (a + b), cos (ab), sin (a + b), sin (ab). Формули...

Співвідношення між тригонометричними функціями одного і того ж кута

0 коментарів
Спробуємо відшукати залежність між основними тригонометричними функціями одного і того ж кута. Співвідношення між косинусом і синусом одного і того ж кута На наступному малюнку представлена система координат Оху із...

Радіанна міра кута

0 коментарів
Нехай у нас є одинична окружність з центром в точці О. Проведемо до неї вертикальну дотичну в точці Р. Покладемо, що ця дотична числова вісь, з початком у точці Р...

Властивості синуса, косинуса, тангенса і котангенса

0 коментарів
Властивості синуса Область визначення: вся числова вісь; Область значень: [-1; 1]; Непарна функція; Найменший позитивний період: 2*pi; Координати точок перетину графіка функції з віссю Ох: (pi*n; 0); Координати точок перетину...