Алгебра

Реферати, конспекти лекцій з алгебри

Рішення нерівностей другого степеня з однією змінною

0 коментарів
Розглянемо невелику задачу. Є деякий прямокутник. Його сторони рівні 2см і 3 см. Кожну сторону прямокутника збільшили на однакову кількість сантиметрів. Після цього площа прямокутника стала більше на 12 см2....

Графік квадратичної функції

0 коментарів
Досліджуємо розташування графіка квадратичної функції, залежно від форми та виду квадратного тричлена. Першим критерієм, що впливає на загальний вигляд графіка квадратичної функції, є знак при старшому коефіцієнті. Якщо при старшому...

Розкладання квадратного тричлена на множники

0 коментарів
Квадратним тричленної називається многочлен виду ax ^ 2 + bx + с, де x-змінна, а, b і з-деякі числа, причому, а ? 0. Щоб розкласти тричлен на множники, потрібно знати...

Квадратний тричлен та його корінь

0 коментарів

Квадратним тричленної називають тричлен виду:

a*x2 + b*x + c,

де

a, b, c - деякі довільні речові (дійсні) числа; x - змінна.

Причому число...

Властивості функції

0 коментарів
Для розуміючи даної теми, розглянемо функцію, зображену на графіку / / Покажемо, як графік функції дозволяє визначити її властивості. Розбираємо властивості функції на прикладі Областю визначення функції явл. проміжок [3,...

Функція: область визначення і область значень функцій

0 коментарів
Функція-це модель. Визначимо X, як безліч значень незалежної змінної незалежна-значить будь-яка. Функція це правило, за допомогою якого по кожному значенню незалежної змінної з безлічі X можна знайти єдине значення залежної...

Точки максимуму і мінімуму - екстремуми функції

0 коментарів
Крім, визначення проміжків зростання та спадання функції, за допомогою похідної при дослідженні функції знаходять точки максимуму і мінімуму цієї функції. Точки максимуму і мінімуму функції називають ще точками екстремуму. Для...

Приклади застосування похідної до дослідження функції

0 коментарів
При дослідженні функції дуже часто доводиться застосовувати похідні. Однією з основних завдань при дослідженні функції є визначення проміжків зростання та спадання функції. Це дослідження дуже легко можна провести за допомогою...

Критичні точки функції

0 коментарів

Графік функції y=x3 - 3*x2. Розглянемо деякий інтервал, що містить точку х = 0, наприклад від -1 до 1. Такий інтервал ще називають околицею точки х = 0.

В цих межах...

Дотична до графіка функції

0 коментарів

 Зображена деяка функція y=f (x), яка диференційована в точці a. Відзначена точка М з координатами (а; f (a)). Через довільну точку Р (a + fx; f (a + fx)) графіка...