Алгебра

Реферати, конспекти лекцій з алгебри

Рівняння з одним невідомим

0 коментарів

Рівність, що містить одне невідоме число, позначене буквою, яке потрібно знайти, називається рівнянням з одним невідомим.

4 + А = 7

вираз, розташоване зліва від знака рівності, називається лівою частиною...

Правила множення натуральних чисел

0 коментарів

Надалі викладу матеріалу будт використовуватися, як числові, так і літерні вирази:

1 + 2 = 3 - це числове вираження

Нехай: А = 1; В = 2; С = 3.

...

Що таке пропорція

0 коментарів

Раніше вже говорилося, що подрібнена риса і знак ділення означають одне і те ж:

5: 7 = 5/7

Арифметична дія ділення числа А на число В можна ще назвати відношенням...

Розкладання многочленів

0 коментарів

Багаточлени можна спрощувати, прийнявши відповідне загального множника за дужки або способом угруповання. Все робиться за аналогією з натуральними числами, потрібно лише більше уваги, оскільки вираження з многочленами досить громіздкі.

Розподільчий...

Правила складання натуральних чисел

0 коментарів

Арифметична операція додавання чисел позначається значком "плюс" (+).

A + B = C

Натуральні числа А і В називаються складовими; Число З називається сумою числі А і В або результатом...

Які бувають дроби

0 коментарів

Якщо за допомогою натуральних чисел людина навчилася рахувати, то дробу знадобилися нашим предкам, щоб ділити ціле на частини.

Існує два види дробів:

десятковий дріб:
0,2
21,90
5,01

звичайна дріб:
2/5
...

Що таке ступінь числа

0 коментарів

Першими арифметичними діями з числами, які освоїв людина, були додавання і віднімання. У міру накопичення знань у людей з'являлися нові потреби. Наприклад, коли виникла необхідність складати (або віднімати) багато разів...

Система двох рівнянь з двома невідомими

0 коментарів

Системою двох рівнянь з двома невідомими називають два спільно розглянутих рівняння, з одними і тими ж невідомими.

Рішенням системи рівнянь з двома невідомими буде пара чисел, при підстановці яких в...

Правила розкриття дужок

0 коментарів

Дужки досить часто використовуються в алгебраїчних виразах, з їх допомогою встановлюється пріоритет математичних (логічних) операцій - дужки визначають в якій черговості будуть проводитися обчислення.

Якщо в алгебраїчному виразі присутні дужки,...

Що вивчає математика

0 коментарів

Математика (давньогрецьке - "вивчення, наука") - це історично сформована фундаментальна наука, в основі якої лежать операції підрахунку, вимірювання та опису форми об'єктів.

Незважаючи на те, що математика сама по собі...